Kontaktinformasjon

Ansvarlig Redaktør:
Jan Egil Løvbak 
Mobil: 90 74 75 47
Adresse: TV1-Øst, Hjellumveien 89
2322 Ridabu
Epost kontor:

Selger
Finn Erlandsen
Mobil: 90 24 09 34
Epost:

Selger
Einar Ellingsen
Mobil: 45 21 66 14
Epost:

Journalist
Ivan Hagen
Epost:

Journalist
Maurits Opsahl, Gudbrandsdalen og omegn.
Mobil: 97 54 43 17
Epost:

Geirr Lystrup med ny CD