Om oss

Historikk
TVØst har fra starten av hatt en solid forankring av mediefolk innen journalistisk og tv-produksjon.  TVØst har flere medarbeidere som er sprett over hele konsesjonsområdet. I og med at TVØst har sendinger over hele Norge har vi også programutveksling med flere av de norske tv-stasjonene.
TVØst er i dag en region basert tv-stasjon med konsesjonsområde i Innlandet, Viken og Oslo. I dette området bor det ca.1.6 millioner mennesker.
TVØst har hovedkontor på Hamar hvor alt redaksjonelt stoff blir behandlet og redigert inn i en til to timers sending i uken. Våre sendinger blir sendt i loop fra Norkring på Fornebu til våre seere.
TVØst sender linjært tv, hvor programmene er beregnet på alle aldersgrupper, hovedsaklig er våre programtilbud beregnet på den eldre garde av seere +40år. Våre sendinger inneholder kulturhistoriske programserier slik som ”Storgårder i Innlandet”,” Kirkebygg i Innlandet” og tillegg reportasjer av ymse art. I tillegg sender vi blandt annet ”voksenmusikk" innen danseband, gammeldans og annet.

Reklame
TVØst er basert på reklamesalg for å overleve.  I løpet av de åtte årene som nå har gått, har vi mange faste bedrifter som bruker oss til markedsføring av sine produkter, Våre reklameselgere vil alltid være behjelpelig med planlegging og gjennomføring av  våre tilbud av reklameproduksjoner. TVØst er behjelplig med produksjon av både spot og såkalte sponset  programmer.  Er du interessert i å prøve reklame ta kontakt!

Fornøyd kunde:
Se innslaget her Finnskogen Kro og Motell